Boğaziçi University Peace Education Application and Research Center

Bebek 34342 Besiktas,
İstanbul, Turkey

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Bebek 34342 Beşiktaş,
İstanbul, Türkiye

 peaceedu@boun.edu.tr
+90 212 359 64 77
www.peaceedu.boun.edu.tr