http://www.peaceedu.boun.edu.tr Merkez’in amacı, diğer üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve barış merkezleri ile koordinasyon içinde; empati, hoşgörü ve sosyal adalet ve insan haklarına saygının arttırılması için barış eğitiminin ve çatışma/uzlaşmazlık çözümünün tanıtılması ve yaygınlaştırılması için çalışma, araştırma ve uygulama yapmaktır.
Faaliyet alanları: Barış eğitimini, eğitim sisteminin tüm seviyelerine dahil etmek amacıyla program, müfredat, proje ve eğitim materyalleri geliştirmek; barış eğitimini, medya ve çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının sunduğu yetişkin ve sivil eğitim programlarına dahil etmek amacıyla program, müfredat, proje ve eğitim materyalleri geliştirmek; çatışma/uzlaşmazlık çözümü ve barış eğiticilerinin eğitimini gerçekleştirmek; öğrenciler, öğretmenler, veliler, üniversite öğrencileri ve çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili katılımcılara yönelik barış eğitimi konusunda seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenlemek; diğer barış eğitimi ve barış merkezleriyle işbirliği, ortaklıklar ve ağlar oluşturmak; barış eğitimi ve barış etkenlikleri konularında araştırmalar yapmak; barışa yaklaşım, tecrübelerin paylaşılması gibi konularda ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemektir.